LOGO resident login resident register

問法團及物管 > 4月1日政府將開始實施垃圾徵費

Postby IWC » 2024 Jan 18 Thu, 10:23 am

2024年4月1日政府將實施垃圾徵費
想問下我地屋苑有咩措施協助住戶處理?屋苑會唔會有垃圾處理指引?
我見其他屋苑物管公司處理得如火如荼,但我地屋苑好似無咩講過。
想睇下我地屋苑有無指引教育大家處理,謝謝

Extract from "良好作業指引_設有物業管理組織的住宅處所_20231016.pdf"
//垃圾收費順利落實的關鍵在於培養住戶的環保及守法意識。處所的物管公司及/或法團/業主組織可統籌在處所內推動宣傳垃圾收費的活動,主動聯繫住戶及發放相關資訊。清潔承辦商也應積極配合及協助住戶做好準備。有關協助住戶做好準備的建議,請參閱附件三。//
IWC
 
Posts: 36

Re: 問法團及物管 > 4月1日政府將開始實施垃圾徵費

Postby 客戶服務處 » 2024 Jan 20 Sat, 9:24 am

感謝 閣下寶貴的查詢。就有關對「垃圾徵費」的情況,政府剛剛公佈將推遲至本年8月執行計劃。現時屋苑正持續舉辦不同類型的回收活動以推廣住戶進行環保回收(1月28日將會舉行<回收轆轆流動環保計劃>)。稍後,服務處亦會向住戶發布相關的妥善處理垃圾的指引,敬請您耐心等候。謝謝!

如 閣下對上述事宜有任何查詢,歡迎致電2608 5000與客戶服務處職員聯絡。

嘉華星濤灣客戶服務處
客戶服務處
 
Posts: 1034

Re: 問法團及物管 > 4月1日政府將開始實施垃圾徵費

Postby IWC » 2024 Jan 22 Mon, 4:24 pm

謝謝你的回覆
大家都知政府係廷後左到2024年8月1日先實施
希望法團/ 物管可以未來數月盡快多作宣傳/ 教育居民如何處理垃圾分類/ 回收分類,避免真係到實行時會很混亂,影響屋苑環境,到時又係辛苦左清潔工人,謝謝。

我明白政府指引都唔係好清晰,大家都係一知半解,希望法團/ 物管有第一手資訊可以傳給大家。
IWC
 
Posts: 36


Return to housekeeping & renovation / 家居及裝修