LOGO resident login resident register

公共天線訊號差仲末整好

Postby 小菲菲 » 2011 Aug 02 Tue, 1:59 am

公共天線仲末OK!!上次發表完致今又過了幾星期了還沒有修理好 !!快快修理已4星期沒有得看明珠台的心愛劇集了 :? :?
小菲菲
 
Posts: 7

Re: 公共天線訊號差仲末整好

Postby 客戶服務處 » 2011 Aug 02 Tue, 12:39 pm

為閣下做成不便,深表抱歉。

天線保養承判商今天會再到屋苑進行檢查及調較。

如有任何問題,請直接與客戶服務處聯絡。
客戶服務處
 
Posts: 908

Re: 公共天線訊號差仲末整好

Postby CM » 2011 Aug 14 Sun, 2:58 am

公眾天線信號超差!

以前一直都沒什麽大問題,只需要買一條質量好些的電視線連接機頂盒跟天線插座就得了。 看了幾年都沒什麽問題。

但是今年不知道幾時開始,很多頻道都不穩定,經常說沒有信號,看不到。記憶中,明珠臺真的沒多少次能看到的。還有很多臺也是那樣的。

我想問究竟出什麽問題了?什麽時候才能解決。
CM
 
Posts: 31

Re: 公共天線訊號差仲末整好

Postby 客戶服務處 » 2011 Aug 15 Mon, 12:13 pm

經過與天線保養承判商進行多項的量度及測試後,發現現時模擬電視訊號接收系統出現老化,致影響到部份高清電視台之接收穩定性。

上週已與承判商商討進行更換工程,因訂貨需時,預計24/08/2011進行施工。

為閣下做成不便,敬請原諒。
客戶服務處
 
Posts: 908

Re: 公共天線訊號差仲末整好

Postby 小菲菲 » 2011 Aug 25 Thu, 6:26 pm

25-8-2011 :D :D 好高興今日下午卒至整好左條大廈公共天線有返晒所有台...可能保養商又要换机頂盒放大器等等..總之又要花費!! 希望以後天線有事吾好又話d住客裝左有線又話勿又話物!!自已check好自已d野先.. hahaha...thx :D :D
小菲菲
 
Posts: 7

Re: 公共天線訊號差仲末整好

Postby 客戶服務處 » 2011 Aug 26 Fri, 4:00 pm

是次的維修工程是更換已老化之模擬電視訊號系統,以免影響其他電視訊號接收。有關有線電視系統,由於該系統屬獨立並由有線電視保養組人員負責,故當有住戶反映有電視接收問題,管理處是有責任查詢清楚以斷定合適之人仕作跟進,以便作出最有效快捷的安排。如有任何誤會,敬請體諒。
客戶服務處
 
Posts: 908


Return to housekeeping & renovation / 家居及裝修cron